ผมทำงานเป็นวิศวกรให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และสายงานที […]...