เรื่องนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงของดาวเองค่ะ ซึ่งเหต […]...