ตอนนี้เราเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งเร […]...