ใครจะไปคิดว่าเราจะมาอยู่ในจุดนี้ จุดที่เป็นทั้งเพื่อน เ […]...